Procházíte: Hlavní stránka > Základní informace

Základní informace


Způsob rezervace:

Na základě vyplnění a odeslání formuláře nezávazné objednávky Vám bude nejpozději do 24 hodin potvrzena Vaše objednávka a vyhotovena cestovní smlouva na pobyt.


Rezervace Vaší objednávky je maximálně na 5 pracovních dní (pokud není dohodnuto jinak), v této lhůtě je klient povinen uhradit (převodem) smluvní částku na účet CA, tak aby předmětná částka byla přisána na účet CA v daném termínu, nebo zaslat fotokopii z výpisu z účtu objednatele na adresu či e-mail CA. V případě, že tak objednatel neučiní, má právo CA jeho objednávku (rezervaci) zrušit.


Délka pobytu:

Pobyty jsou zpravidla týdenní – sedm nocí, osmi denní (SO-SO), víkendové pak třídenní (PÁ-NE). Samozřejmostí jsou pobyty na míru dle přání klienta. Proto je třeba si při objednávce pobytu pozorně všímat jak jeho délky, tak data nástupu. Nástup na pobyt je zpravidla mezi 14 –16 hodinou, ukončení pobytu do 10.00 hod. Podrobné informace o hodině nástupu na pobyt budou uvedeny na „VOUCHERU“ (ubytovacím poukazu), který obdržíte po úhradě pobytu cca týden před nástupem s pokyny na cestu. Případný opožděný nástup musí zákazník oznámit ubytovateli včas – telefonní spojení je uvedeno na voucheru.


Ubytování – strava:

Tyto služby jsou popsány u každého zařízení zvlášť, pokud by jste nebyli zcela spokojeni se zmiňovaným popisem služeb, žádejte vysvětlení pojmů popřípadě doplnění.


Ceny pobytů a dalších služeb:

Jednotlivé ceny jsou ceny smluvní a jsou to ceny konečné. Cena: Obsah ceny je vždy uveden u každého pobytu. Ceny jsou stanoveny zvlášť pro dospělé osoby a zvlášť pro děti, v takovém případě je vždy uveden věk dítěte. Věk dítěte se řídí datem narození v den nástupu. Není-li v objednávce uveden datum narození dítěte, nelze uplatnit zvýhodnění pro děti. Pokud objednatel uvede nesprávný datum narození dítěte, je povinen uhradit rozdíl ceny (tento může být zúčtován na místě). Dětskou cenu lze uplatnit jako pro 3osobu. Dítě zdarma je bez nároku na hrazené služby. Vyžadovat lze jenom ty služby, které byly zaplaceny a které jsou uvedeny na voucheru. Neobsazené lůžko: V některých ubytovacích zařízeních je vybírán poplatek za neobsazené lůžko. V mimosezoně je v některých zařízeních možné obsadit pokoje nižším počtem osob bez doplatku volných lůžek. Část ubytovacích zařízení uvádí cenu za dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou, nebo někdy i jako pokoj jednolůžkový. Cena pobytu nezahrnuje (pokud není uvedeno jinak) dopravu na místo, místní poplatky, (poplatky za služby čerpané na místě: sauna, bazén, fitness, jízda a koni…), parkovné. Tyto poplatky se hradí na místě v den příjezdu.


Slevy:

V případě uplatnění slevy jste povinni tuto slevu uplatnit při objednání pobytu, nárok na slevu nelze uplatnit zpětně, jednotlivé slevy nelze sčítat.


Poplatky placené na místě:

Mimo služby uvedené v ceně, se převážná většina služeb poskytovaných ubytovatelem platí hotově na místě (např. půjčovné, sauna, bazén, fitcentrum, parkovné, za skutečně spotřebovanou energii, rekreační poplatek, poplatek za psa, lyžařský vlek aj.) V některých případech ubytovatelé vybírají tzv. „kauce“, které jsou zákazníkovi po bezproblémovém předání pokoje po pobytu vráceny v plné výši. Pokud byla výše těchto poplatků v době tisku katalogu známa, je k dispozici u prodejce pobytů. Výše těchto poplatků je ovšem jen informativní (vychází z předešlé sezony, z informací od poskytovatele ubytovacích služeb či od poskytovatele samotného) a v době realizace pobytu se může lišit (není důvodem k reklamaci).


Doprava:

Dopravu si každý klient zajišťuje sám (pokud není doprava součástí ceny, nebo za příplatek). U jednotlivých zařízení je uvedena cílová stanice se vzdáleností k zařízení. Vzhledem k častým změnám a rušení některých spojů, doporučujeme spojení ověřit před odjezdem na informacích ČD a ČAD.


Pobyt zvířete:

Majitelé psů za jejich pobyt plně odpovídají. Při nástupu musí předložit potvrzení veterináře (ne starší 3 dnů), že je zvíře zdravé a platný očkovací průkaz (na vzteklinu a psinku). Pes není umístěn v kotcích a není pro něj zajištěna strava. Nesmí se pohybovat v restauraci a v jídelně. V případě velkého psa doporučujeme jeho účast na pobytu konzultovat s ubytovatelem. V případě jiného zvířete (kočka, fretka, papoušek, morče…) musí být jeho účast předem konzultována s ubytovatelem.


Pokyny na cestu:

Po uhrazení plné ceny pobytu, zhruba týden před nástupem, obdrží zákazník ubytovací poukaz, tzv. „VOUCHER“, a pokyny na cestu. Na ubytovacím poukazu je uvedena adresa a telefon ubytovacího zařízení, objednaný typ ubytování a rozsah stravování, čas nástupu na pobyt a ukončení pobytu. V pokynech na cestu nalezne zákazník bližší informace o výši některých poplatků hrazených na místě, doporučené dopravní spojení a další důležité informace.


Změna rezervace, zrušení pobytu:

Při jakékoliv změně zaknihování (původní objednávky), která nemění podstatně sjednaný předmět smlouvy a je provedena do 28 dnů před nástupem na pobyt (změna jména nebo zařazení náhradníka, typ stravování, atd.) činí poplatek 200,– Kč a je splatný ihned. V případě kratší doby (povolená změna je min. 10 kalendářních dní před nástupem – není-li uvedeno jinak) činí poplatek 400,– Kč.


Stornovací podmínky:

Klient má právo odstoupit od smlouvy před termínem zahájení čerpání zajištěných služeb. Odstoupení se provádí vždy písemnou formou. V tomto případě má CA právo účtovat stornovací poplatky viz. „Všeobecné podmínky“. Smluvní vztah je zrušen ke dni, kdy je písemné odstoupení od smlouvy doručeno CA.


Důležitá upozornění: Informace o ubytovacích zařízeních jsou zpracovány na základě informací provozovatelů, případné změny ve vybavení či doplňkových službách jsou možné a nejsou důvodem k reklamaci.


V některých ubytovacích zařízeních může dojít na okrajích sezony vedle případného cenového zvýhodnění rovněž i ke změně rozsahu poskytovaných služeb oproti popisu uvedeném v nabídce.


Některé služby závisí na počtu zákazníků, kteří se pobytu účastní. Při malém počtu může dojít například ke zrušení výběru stravy z několika menu, včetně tzv. „švédských stolů“ a přejít na stravování formou jednotného menu (toto není důvodem k reklamaci). Rovněž si ubytovatelé vyhrazují právo pobyt zrušit, případně přesunout, vyskytnou-li se nenadále provozní důvody. V těchto případech bude zajištěno náhradní pobytové místo. Případná zastavení provozu SKI-busů, některých lyžařských vleků, opravy a údržby krytých bazénů, hřišť aj., které nebylo možné v době kontrahování pobytů předvídat. Rovněž nezaručuje dostatečný počet například sportovních potřeb, televizí, jiného zařízení a služeb, které ubytovatelé na místě půjčují a poskytují. Zde doporučujeme před nebo hned po příjezdu si zapůjčení rezervovat předem.


Ubytovatel může odmítnout ubytovat větší počet osob, než je uvedeno na ubytovacím poukazu (voucheru). V místě pobytu není zajištěn delegát. Vzhledem k tomu, že jednotlivé nabídky jsou zpracovávány ve značném předstihu je nutno považovat informace o jednotlivých objektech pouze jako orientační. Omlouváme se, ale případné změny nejsou vyloučeny. Pokud nám budou ubytovatelem případné změny oznámeny, budete o jejich rozsahu průběžně informováni.

Vyhledávání zájezdů

Tipy pro Vás